• Zveřejněno: 14.06.2012

Jednání 12. 6. 2012Účastníci jednání si také připomněli, že na 16.6. spadá první výročí přijetí úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) a Doporučení MOP o pracovnících v cizí domácnosti, o jejichž ratifikaci usilují odbory na celém světě v rámci kampaně organizované Mezinárodní odborovou konfederací (MEOK), které je ČMKOS členem (více). 

cmkos_import3