• Zveřejněno: 20.08.2015

 

Stránky Rady mladých ČMKOS naleznete na adrese: www.mladiodborari.cz

 

Rada mladých (RM) je dobrovolným sdružením mladých členů, kteří jsou zástupci mládeže odborových svazů sdružených v ČMKOS.

Posláním RM, a to i ve vazbě na rozhodovací orgány ČMKOS, je zejména:
a) obhajovat a prosazovat ekonomické, pracovní, sociální a ostatní práva a zájmy mladých odborářů,
b) koordinovat aktivity odborových svazů sdružených v ČMKOS ve vztahu k mladým členům odborů,
c) rozvíjet spolupráci s organizacemi mladých v ČR,
d) rozvíjet spolupráci s partnerskými odborovými zahraničními ústřednami, a dalšími mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou mladých,
e) zapojovat se do projektů a vytvářet projekty zaměřené na vzdělávání mladých, na další práci s mladými a na podporu vstupu mladých do odborových svazů v rámci ČMKOS.

 

RM v zájmu mladých členů odborů zejména:
a) působí v oblasti sociální politiky mládeže, zaměstnanosti a vzdělávání mladých,
b) prosazuje společné zájmy v oblasti pracovního a životního prostředí,
c) zprostředkovává informace o službách odborů pro mladé (např. právní pomoc a poradenství, apod.),
d) koordinuje mezisvazové aktivity v oblasti práce s mladými,
e) propaguje činnost ČMKOS, zejména ve vztahu k mladým,
f) účastní se akcí pořádaných ČMKOS