• Zveřejněno: 01.09.2015

Česká republika:
Asociace samostatných odborů - ASO
Konferedace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - KZPS
Svaz průmyslu a dopravy ČR - SP ČR
Asociace institucí vzdělávání dospělých - AIVD


Mezinárodní:
MOP - Mezinárodní organizace práce / ILO - International Labour Organization
www.ilo.org
www.ilo-ceet.hu

MEOK - Mezinárodní odborová konfederace / ITUC - International Trade Union Confederation
www.ituc-csi.org

EOK - Evropská odborová konfederace / ETUC - European Trade Union Confederation
www.etuc.org

ABVV - vlámská Všeobecná federace práce Belgie / Vlaamse intergewestlijke
www.vlaamsabvv.be

CFDT - Francouzská demokratická konfederace práce / Confédération Française Démocratique du Travail
www.cfdt.fr

CGIL - Italská všeobecná konfederace práce/ Confederazione Generale Italiana del Lavoro
www.cgil.it

CGT - Všeobecná konfederace práce (Francie) / Confédération Générale du Travail
www.cgt.fr

CNSLR-FRATIA - Konfederace nezávislých odborů Rumunska / Confederatia nationala a sindicatelor libere din Romania Fratia
www.cnslr-fratia.ro

DGB - Německý svaz odborů / Deutscher Gewerkschaftsbund
www.dgb.de

FNV - Federace nizozemských odborů Federatie / Nederlandse Vakbeweging
www.fnv.nl

ICTU - Irský kongres odborů / Irish Congress of Trade Unions
www.ictu.ie

KNSB - Konfederace nezávislých odborů Bulharska / Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
www.knsb-bg.org

KOZ SR - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
www.kozsr.sk

Liga - maďarské odbory LIGA / LIGA Szakszervezetek
www.liganet.hu

NSZZ - Nezávislý samosprávný odborový svaz Solidarita / Solidarnosc
www.solidarnosc.org.pl

ÖGB - Rakouský svaz odborů / Österreichischer Gewerkschaftsbund
www.oegb.or.at

Podkrepa - Konfederace práce Podkrepa / Confederation of Labour Podkrepa, Bulgaria
www.podkrepa.org

ZSSS - Svaz svobodných odborů Slovinska / Association of Free Trade Unions of Slovenia
www.sindikat-zssss.si

AuL - německá vzdělávací společnost Práce a život / Arbeit und Leben
www.arbeit-und-leben.de

ETUI-REHS - Evropský odborový institut pro výzkum, vzdělávání a BOZP / European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety
www.etui-rehs.org

FES - Nadace Friedricha Eberta / Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de, www.fesprag.cz

Vzdělávací institut Kiljava / Kiljava Institute Finland
www.kio.fi