Rozšiřování a zlepšování profesních a pracovních šancí a podmínek mladých a starších zaměstnanců v Jižních Čechách a Horním Rakousku
Projekt č. M00130 15+/50+ AT/CZ – zkrácený název projektu

Projekt je realizován prostřednictvím ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Oblast podpory 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Lead partner projektu: Rakouský odborový svaz (ÖGB)
Hlavní partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Strategičtí partneři projektu:

Úřad práce v Českých Budějovicích
Pracovní komora Horního Rakouska
Hospodářská komora Horního Rakouska
Regionální management Mühlviertel
Projekt je realizován na území Horního Rakouska a Jižních Čech
Projekt realizuje: Zemská organizace Rakouského odborového svazů Horní Rakousko a Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje
Období realizace: červen 2009 – květen 2011
Cíle projektu: společné vypracování návrhů a opatření ke zvýšení atraktivity pracovních podmínek, spravedlivého ohodnocení práce ve vybraných pozicích oboru stavba, pracovníků obchodu a zdravotnictví a sociální péče.

Cílové skupiny: (potencionální nebo skuteční) zaměstnanci ve věku 16-24 let a zaměstnanci ve věku 50 – 65 let.

Výstupy:
Inovativní opatření
Analýza aktuální situace v zaměstnanosti JčK
Přehled možností uplatnění cílových skupin v JčK