ZUWINS Budoucí oblast Vídeň - Dolní Rakousko - Jižní Morava

Přeshraniční projekt ZUWINS (Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava), podporovaný Evropskou unií, vznikl spoluprácí Rakouského odborového svazu (ÖGB) s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) byl k 31.12.2012 úspěšne ukončen.

Projekt byl podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (BMASK) a Českým ministerstvem pro místní rozvoj. Doba trvání byla čtyři roky (01.01.2009 – 31.12.2012).