Projekt

„Rozšiřování a zvyšování kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů - ČMKOS a ASO“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00010
Zkrácený název: Posilování sociálního dialogu - služby pro zaměstnance

Gestor projektu: MPSV ČR - (OP LZZ)

Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partner: Asociace samostatných odborů (ASO)

Realizace projektu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 (36 měsíců)

Náplň projektu: stručná charakteristika projektu