Projekt ESF
"Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů
v oblasti rozvoje lidských zdrojů"

Číslo projektu:             CZ.1.04/1.1.01/B9.00013

Zkrácený název:         Sektorové dohody – řešení RLZ

Gestor projektu:          MPSV ČR - (OP LZZ)

Předkladatel projektu:   Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SPČR)

Partneři projektu:         Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Realizace projektu:      6. 2. 2014 – 30. 6. 2015

Informace o projektu:   stručný obsah projektu