• Zveřejněno: 04.05.2015

V rámci projektu Nový občanský zákoník byla ke 30.4.2015 úspěšně ukončena realizace diskusních fór, v souladu s harmonogramem projektu a obsahem klíčové aktivity 01. 

Celkem se uskutečnilo 239 diskusních fór s celkovou účastí 4816 osob; z nich bylo 2134 mužů a 2682 žen, z toho jedinečných bylo 4443 osob (1964 mužů a 2479 žen). ČMKOS uspořádala v průběhu celého projektu celkem 63 diskusních fór, SP ČR 60, KZPS 60 a ASO 56 diskusních fór. Tuto aktivitu považujeme za úspěšně ukončenou (podařilo se splnit oba monitorovací indikátory) a budeme z jejích výsledků vycházet v dalším průběhu projektu.
Děkujeme za spolupráci všem zapojeným organizacím i regionálním pracovníkům, stejně tak jako f. UNNI Trading, která byla na základě výběrového řízení dodavatelem technického zajištění a služeb.

cmkos_import2
Přílohy: