Projekt ESF

„Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00004
Zkrácený název: Nový občanský zákoník
Gestor projektu: MPSV ČR - (OP LZZ)
Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Partneři projektu:
     Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
     Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SPČR)
     Asociace samostatných odborů (ASO)
Realizace projektu: 21. 10. 2013 – 31. 10. 2015

Náplň projektu: stručný obsah projektu

Ukončení realizace diskusních fór (Klíčová aktivita 01)

  • Zveřejněno: 04.05.2015

V rámci projektu Nový občanský zákoník byla ke 30.4.2015 úspěšně ukončena realizace diskusních fór, v souladu s harmonogramem projektu a obsahem klíčové aktivity 01. 

Celkem se uskutečnilo 239 diskusních fór s celkovou účastí 4816 osob; z nich bylo 2134 mužů a 2682 žen, z toho jedinečných bylo 4443 osob (1964 mužů a 2479 žen). ČMKOS uspořádala v průběhu celého projektu celkem 63 diskusních fór, SP ČR 60, KZPS 60 a ASO 56 diskusních fór. Tuto aktivitu považujeme za úspěšně ukončenou (podařilo se splnit oba monitorovací indikátory) a budeme z jejích výsledků vycházet v dalším průběhu projektu.
Děkujeme za spolupráci všem zapojeným organizacím i regionálním pracovníkům, stejně tak jako f. UNNI Trading, která byla na základě výběrového řízení dodavatelem technického zajištění a služeb.

cmkos_import2

Hodnocení realizace diskusních fór (klíčová aktivita 01) za rok 2014

  • Zveřejněno: 07.01.2015

 V rámci projektu Nový občanský zákoník proběhlo v souladu s harmonogramem diskusních fór doposud (v roce 2014) celkem 159 diskusních fór s celkovou účastí 3245 osob; z nich bylo 1468 mužů a 1777 žen, z toho jedinečných bylo 3044 osob (1387 mužů a 1657 žen). ČMKOS uspořádala v tomto období celkem 49 diskusních fór, SP ČR 40, KZPS 31 a ASO 39 diskusních fór. Tuto aktivitu považujeme za úspěšně probíhající, všichni partneři zpracovali harmonogramy DF na rok 2015 a ve spolupráci s dodavatelem UNNI Trading i členskými organizacemi připravují jejich realizaci.