esondy - zpravodajský portál pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu www.esondy.cz
Intranet ČMKOS intranet.cmkos.cz
Benefitní portál Odbory Plus www.odboryplus.cz 


Evropská odborová konfederace ETUC www.etuc.org
Mezinárodní odborová konfederace ITUC ww.ituc-csi.org
Odborový poradní výbor při OECD TUAC www.tuac.org


Rada mladých ČMKOS www.mladiodborari.cz
Komise mladých OS KOVO www.mladikovaci.cz


Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci www.ceskyfocalpoint.cz
Evropský odborový institut - ETUI https://www.etui.orgEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci http://osha.europa.eu/en
Oborový portál pro BOZP http://www.bozpinfo.cz/