• Zveřejněno: 02.09.2015

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003.

Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jejímž cílem je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti s prací nebo během ní. Rada zejména projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP. Projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP. Rada na základě výsledků kontrolní činnosti orgánů státního odborného dozoru a odborových orgánů v oblasti BOZP podle zákoníku práce a sběru dat o pracovních úrazech a nemocích z povolání dále zejména projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP, doporučuje priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění vyšší úrovně v této oblasti.

V souladu se Statutem Rady vlády pro BOZP působí v Radě pět zástupců zaměstnanců, ČMKOS z tohoto počtu zastoupena čtyřmi zástupci. Pátého zástupce zaměstnanců deleguje ASO.

Přílohy: