• Zveřejněno: 20.08.2015
Vážení čtenáři,
 
příběhy, které budete pročítat nepatří mezi ty veselé stránky života. Někdy stačí okamžik nepozornosti, nerespektování bezpečnostních předpisů, zdravotní či psychická indispozice a může se změnit život náš i našich blízkých.
Při tvorbě tohoto sborníku jsme nebyli vedeni snahou vytvořit „černou kroniku“ pracovních úrazů. Naopak na celé řadě tragických případů chceme upozornit na nebezpečí, které nás mohou potkat při plnění pracovních povinností. Dodržováním bezpečnostních předpisů chráníme nejen sebe, ale také naše spolupracovníky.
Nedořešenou kapitolou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zůstávají osoby samostatně výdělečné činné a také pracovníci pohybují se na černém trhu práce. Zde musí především výraznou aktivitu vyvinout příslušné dozorové orgány.
Pokud následující příběhy pomohou ke zvýšení povědomí nás všech o tak důležité záležitosti jakou je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, splnil tento sborník svůj účel.