• Zveřejněno: 02.09.2013

Obecná úprava

 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce - § 205d
 • Prováděcí předpis
  • vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí předpis
  • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
  • vyhláška MZd č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
  • nařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Prováděcí předpis
  • vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

cmkos_import