• Zveřejněno: 18.05.2022
Metodika navazuje na „Metodiku ČMKOS k nové úpravě postavení, práv a povinností odborových organizací od 1. ledna 2014, podle právního stavu ke dni 31. října 2013“ a aktualizuje ji pro rok 2017 s tím, že změny v nové metodice oproti její předchozí verzi jsou vyznačeny červeně.
Celý dokument naleznete v přiloženém souboru.
Přílohy: