• Zveřejněno: 22.05.2008

Zákon o vyhrazených technických zařízeních byl vpuštěn do vnějšího připomínkového řízení. Centrální myšlenkou předkládaného návrhu věcného záměru zákona je skutečnost, že stávající právní úpravu bezpečnosti provozu technických zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví je bezesporu nutné přizpůsobit současnému právnímu stavu, zejména dostatečnému provázání právní úpravy v oblasti BOZP, názvoslovím, definicemi a požadavky technických předpisů, včetně implementace příslušných pravidel v rámci evropského trhu. ČMKOS k tomuto návrhu věcného zákona zpracovala stanovisko, které naleznete zde.

cmkos_import
Přílohy: