• Zveřejněno: 24.11.2016
Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytla záštitu soutěži Safety Culture Award pořádané Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava.
Soutěž Safety Culture Award se zaměřuje na komplexní posouzení kultury bezpečnosti v podnicích. Hodnotí, nakolik je bezpečnost reálnou hodnotou, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci atd. Posuzují se tvrdé faktory (počet nehod, politika, systém a řízení BOZP, spolupráce s externími firmami), tak i měkké faktory (povědomí, chování, angažovanost, komunikace, …). Zároveň poskytuje všem zúčastněným firmám informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. Soutěž je určena pro výrobní firmy, které mají více jak 100 zaměstnanců.
Téma bezpečné práce je pro ČMKOS velmi důležité. Pokud Vaše odborová organizace působí ve výrobní firmě, která má více jak 100 zaměstnanců, budeme rádi, když o této soutěži budete svého zaměstnavatele informovat.
 
Dotazník, podmínky soutěže a další informace naleznete na adrese scaward.vsb.cz.