• Zveřejněno: 07.12.2017
 • Autor: Blanka Valdecká

Ve dnech 9. a 10. října 2017 se v hotelu Labe v Pardubicích konal seminář pro svazové inspektory bezpečnosti práce. Seminář pořádala ČMKOS ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci dvouleté kampaně Zdravé pracoviště 2016/2017, která je zaměřena na téma „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Témata semináře:

 • Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
  Evropský průzkum ESENER – role zaměstnanců při řízení BOZP v Evropě a ČR:
  Daniela Kubíčková, Český Focal Point
 • Ochrana osobních údajů:
  Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Práva a povinnosti odborové organizace v oblasti BOZP
  JUDr. Jaroslav Stránský, ČMKOS, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Novinky v oblasti BOZP a jejich vztah k povinnostem zaměstnavatele a zaměstnanců
  Robert Křepinský, OS UNIOS, člen Rady vlády pro BOZP, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě BOZP
 • Financování kontroly BOZP, zpracování Souhrnné zprávy
  Blanka Valdecká, ČMKOS
 • Doporučená metodika inspekčního záznamu, pracovnělékařské služby, školení zaměstnanců
  Robert Křepinský, OS UNIOS, člen Rady vlády pro BOZP, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě BOZP
 • Pracovní úrazy, kategorizace, chemické látky – zacházení s chemickými látkami
  Zbyněk Moravec, ČMKOS
 • Diskuse a poznatky z praxe

 

 

Přílohy: