• Zveřejněno: 01.09.2008
V rámci Evropské kampaně „Hodnocení rizik – úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“, se dne 6. října 2008 uskuteční seminář, jehož program bude zaměřen na informace k připravované legislativě v oblasti BOZP, dále k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Bližší informace k tomuto semináři najdete zde http://www.cmkos.cz/bozp/akce/seminare/1175-3
 
cmkos_import