• Zveřejněno: 23.10.2008

Dne 5. listopadu 2008 se v kinosále Veletržního paláce uskuteční v rámci Evropské kampaně pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery seminář na téma „Bezpečnost a zdraví při práci v odvětví HORECA“. Bude součástí doprovodného programu Mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii HORECA.

Přílohy:

cmkos_import