• Zveřejněno: 25.05.2009

 Soutěž pod názvem „Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci? je otevřená všem občanům EU. Fotografická soutěž je součástí kampaně EU-OSHA na podporu zdravých pracovišť a Evropská agentura pro tento účel vyhradila webové stránky na adrese www.osha-photocompetition.eu.

 
 EU-OSHA touto iniciativou vyzývá všechny účastníky, aby se zaměřili na snímky, které budou tvůrčím a nápaditým způsobem zobrazovat problematiku ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou interpretovat jakýmkoli způsobem, soutěž není omezena na žádnou konkrétní oblast či užší tematiku. Snímky mohou zobrazovat pracovní situace v různých ekonomických sektorech, jako jsou zemědělství, vzdělávání nebo zdravotnictví. Stejně tak mohou poukazovat na problémy určitých skupin, jako jsou např. přistěhovalci nebo ženy.
 
Ředitel EU-OSHA Jukka Takala komentoval zahájení soutěže slovy: „Za několik posledních let se evropská pracoviště výrazně změnila. Přestože zaznamenáváme zvýšené povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v EU i podstatně větší úsilí o vytváření odpovídajících pracovních podmínek, musíme stále ještě mnohé učinit. Prostřednictvím fotografické soutěže chceme zjistit, co bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro Evropany v dnešní době znamená a jak tuto problematiku vnímají ve svém životě. Současně chceme tvůrčím a interaktivním způsobem předat náš vzkaz co nejvíce lidem.“
 
Výběrový proces a ceny
 
Pro vyhodnocení soutěže byla sestavena odborná porota, jež je složena z několika předních představitelů evropské fotografie. Odborník na komunikaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bývalý vysoký úředník odboru bezpečnosti a ochrany zdraví ve Velké Británii Peter Rimmer získal pro soutěž špičkové fotografy Mertxu Alarcón, Clementea Bernada, Miguela Angela Gaüeca a Ambroise Tézenase.
 
Člen poroty Ambroise Tézenas, vítěz ceny evropských nakladatelů Leica za fotografii, k tomu poznamenává: „Je to skvělá výzva pro všechny fotografy a jsem zvědavý, jak se soutěžící tohoto tématu zhostí. Těšíme se nejen na tvůrčí a technickou kvalitu, ale i na způsob, jakým fotografové pojmou téma soutěže. Cenit si budeme obzvlášť fotografií, které budou zaměřené na pozitivní aspekty bezpečných a zdravých pracovišť.“
 
Ze všech účastníků budou vybráni celkem čtyři vítězové. Výherce první ceny obdrží 3 000 €. Fotografové, kteří se umístí na druhém a třetím místě, pak obdrží 2 000 € respektive 1 000 €. Adept ceny veřejnosti vzejde z online hlasování na soutěžních webových stránkách a získá 1 000 €.
 
Vítězné fotografie spolu s dalšími vybranými snímky se představí po celé Evropě v rámci putovní výstavy. Více informací k účasti v soutěži „Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci?“ naleznete zde www.osha-photocompetition.eu.


###
 
Poznámky:
1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdravu při práci byla založena Evropskou unií s cílem zajistit informační potřeby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura sídlící ve španělském Bilbau podporuje výměnu technických, vědeckých a ekonomických informací mezi všemi subjekty zabývajícími se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví, a usiluje tak o zkvalitnění pracovních podmínek v Evropě. http://osha.europa.eu
2. Den Evropy
Dne 9. května 1950 Robert Schuman představil svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý jako „Schumanova deklarace“, se považuje za počátek budování dnešní Evropské unie. 9. květen (Den Evropy) se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační znaky politického subjektu – Evropské unie. Den Evropy je příležitostí pro různé aktivity a oslavy, které Evropu přibližují jejím občanům a sbližují národy Unie.
 
 
cmkos_import