• Zveřejněno: 28.02.2008

Evropská "správná praxe" pomáhá snížit počet nemocí z povolání pro miliony pracovníků

vydáno 27/02/2008

Za svůj projekt v rámci prevence muskuloskeletálních poruch (MSD), které jsou nejčastějším typem nemocí souvisejících s prací v Evropě, bylo oceněno v rámci evropské soutěže „Ceny za správnou praxi“ devět organizací. V Evropské unii si 25 % pracovníků stěžuje na bolesti zad a 23 % na bolesti svalů. Držitelé ocenění byli vyhlášeni na oficiálním zakončení kampaně „Posviťme si na břemena“, kterou zorganizovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Zástupci agentury také přednesli novou zprávu obsahující nejnovější vědecké poznatky týkající se této problematiky.
Muskuloskeletální poruchy jsou na prvním místě v žebříčku nemocí z povolání v Evropě. Postihují miliony pracovníků a pro ekonomiku představují náklady dosahující až 1,6 % HDP. Nemůžeme si už dovolit dále plýtvat evropským potenciálem. Musíme si „posvítit na břemena“ všech pracovníků postižených MSD,“ uvedl Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „ Tato kampaň pomáhá zvýšit informovanost o tomto obrovském problému a správná praxe nám pomůže v budoucnu předcházet utrpení zaměstnanců.
Cílem kampaně „Posviťme si na břemena“ je podpořit integrovaný přístup k řešení problematiky MSD a současně přispět k návratu pracovníků postižených těmito poruchami do pracovního procesu. Kampaň doplňuje novou strategii EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2007–2012), která je zaměřena na nemoci z povolání a jejímž cílem je snížit výskyt pracovních úrazů v celé EU o jednu čtvrtinu.
Ministryně práce, rodiny a sociálních věcí Marjeta Cotmanová zastupující slovinské předsednictví EU dodává: „Nedávná kampaň byla zaměřena na podporu komplexního přístupu k řešení problematiky muskuloskeletálních poruch (MSD) a zahrnovala jak prevenci, tak snahu umožnit pracovníkům postiženým těmito poruchami nadále pracovat ve firmách, zajistit jejich rehabilitaci a opětovné zapojení do pracovního procesu. Pevně věříme, že letošní evropská kampaň přispěla k vytvoření lepšího, zdravějšího a méně stresujícího pracovního prostředí evropských pracujících a že společná evropská kampaň napomůže snížení výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Ředitel agentury EU-OSHA Jukka Takala poukázal na to, že zpráva o prevenci vydaná agenturou obsahuje mnoho podnětů pro boj proti MSD na pracovišti. „Například se v ní navrhuje zavést do opakující se pracovní činnosti další přestávky, čímž se výrazně sníží výskyt MSD, aniž by došlo k poklesu produktivity. Ve zprávě se také zdůrazňuje, že prevence MSD bude účinná pouze na základě multidisciplinárního přístupu zahrnujícího organizační, technická a personální opatření. To však vyžaduje spolupráci zaměstnanců, zaměstnavatelů a odborníků na BOZP.
V konferenčním centru Euskalduna ve španělském Bilbau se 26. února sešlo více než 500 delegátů včetně politických činitelů Evropské unie, sociálních partnerů a předních odborníků na BOZP. Tento summit byl vyvrcholením kampaně „Posviťme si na břemena“, která byla zaměřena na podporu integrovaného přístupu řízení v rámci problematiky MSD, jenž zahrnuje prevenci těchto poruch a dále udržení a rehabilitaci pracovníků, kteří MSD trpí, a jejich opětovné zapojení do pracovního procesu. V roce 2007 se v celé Evropě konalo několik stovek akcí uspořádaných agenturou EU-OSHA, její sítí kontaktních míst a dalšími organizacemi.
Během summitu se delegáti zúčastnili tří paralelních seminářů zaměřených na statistiku, prevenci MSD na pracovišti a opětovné zapojení pracovníků postižených MSD do práce. Devět organizací ze šesti členských států EU pak obdrželo Cenu za správnou praxi a jedenáct dalších projektů bylo nominováno.
K vítězným projektům patřily:
   - projekt odstraňující problémy MSD způsobené přenášením těžkých dřevěných palet,
   - projekt, v rámci něhož bylo vyvinuto ergonomické pracoviště šicí dílny,

   - projekt zavádějící systém pro přemisťování nákladu, který umožňuje omezit ruční přenášení břemen ve                    skleníku.

 

 ocenění
 
cmkos_import