• Zveřejněno: 14.04.2008
Ve dnech 18. – 19. března 2008 se uskutečnil seminář na téma migrujících pracovníků. Zde bylo přítomno 20 zástupců odborových centrál z EU, dále zástupci státních orgánů a svazových inspektorů bezpečnosti práce. Cílem tohoto semináře byla příprava publikace, která se týká této problematiky. Jednotliví účastníci hodnotili situaci ve svých zemích a měli tak možnost přímo ovlivnit obsah publikace, která bude vydána pod záštitou ETUI-REHS/HESA se sídlem v Bruselu.
cmkos_import
Přílohy: