• Zveřejněno: 13.11.2007
Dne 6. listopadu 2007 se uskutečnil Kulatý stůl k problematice muskulo-skeletálních poruch v souvislosti se zdravým a bezpečným pracovištěm. Úvodem vystoupil hlavní hygienik MUDr. Michael Vít, dále přednášeli MUDr. Jana Hlávková na téma ergonomie a fyziologie práce, Bc. Pavlína Motyčková na téma požadavky na pracoviště a legislativa, Doc. MUDr. Pavel Urban CSc. na téma nemoci z povolání, MUDr. Sylva Gylbertová na téma prevence a rehabilitace, RNDr. Stanislav Malý na téma ergonomie v praxi a Bc. Libuše Bělohlávková na téma výsledky programu Správná praxe. Celý seminář moderoval Mgr. Tomáš Cikrt.
cmkos_import