• Zveřejněno: 22.04.2008

POZVÁNKA NA KONFERENCI

„Společně bezpečně v Evropské unii“
a
„Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní konferenci na téma „Společně bezpečně v Evropské unii“ a na 3. ergonomickou konferenci „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“. Obě akce, které pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery, se uskuteční
ve dnech 13. až 15. května 2008
v prostorách Konferenčního sálu Business Centra společnosti Veletrhy Brno, a.s.,
pavilon E, Výstaviště 1, Brno.

cmkos_import
Přílohy: