• Zveřejněno: 22.05.2008

19. května se na půdě ČMKOS uskutečnilo 91. zasedání Pracovního týmu RHSD pro BOZP. Předmětem jednání byla témata vztahující se k činnosti Státního úřadu inspekce práce, jednání Rady vlády pro BOZP, Národního akčního programu na období 2008-2009, stavu prací na tvorbě Národní politiky BOZP, informace k Evropské kampani 2008-2009 a informace k připravované Příručce nemoci z povolání. Jednání se zúčastnili zástupci ČMKOS, státní správy a zaměstnavatelů.

cmkos_import