Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Konference „Společně bezpečně v Evropské unii“ a „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“

  • Zveřejněno: 22.04.2008

POZVÁNKA NA KONFERENCI

„Společně bezpečně v Evropské unii“
a
„Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní konferenci na téma „Společně bezpečně v Evropské unii“ a na 3. ergonomickou konferenci „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“. Obě akce, které pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery, se uskuteční
ve dnech 13. až 15. května 2008
v prostorách Konferenčního sálu Business Centra společnosti Veletrhy Brno, a.s.,
pavilon E, Výstaviště 1, Brno.

cmkos_import

Mezinárodní seminář na téma migrujících pracovníků

  • Zveřejněno: 14.04.2008
Ve dnech 18. – 19. března 2008 se uskutečnil seminář na téma migrujících pracovníků. Zde bylo přítomno 20 zástupců odborových centrál z EU, dále zástupci státních orgánů a svazových inspektorů bezpečnosti práce. Cílem tohoto semináře byla příprava publikace, která se týká této problematiky. Jednotliví účastníci hodnotili situaci ve svých zemích a měli tak možnost přímo ovlivnit obsah publikace, která bude vydána pod záštitou ETUI-REHS/HESA se sídlem v Bruselu.
cmkos_import

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

  • Zveřejněno: 11.04.2008
Českomoravská konfederace odborových svazů se stejně jako v předchozích letech připojuje ke vzpomínkovým akcím, které pořádá Mezinárodní organizace svobodných odborů (MKSO) a její členské organizace u příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci. Vlastní vzpomínkovou akci pořádá ČMKOS dne 28. dubna 2008. Této významné vzpomínkové akce se zúčastní experti a pozvaní hosté z jednotlivých odborových svazů, zástupci státních orgánů a tisku.
cmkos_import

Ocenění v rámci evropské soutěže „Ceny za správnou praxi“

  • Zveřejněno: 28.02.2008

Evropská "správná praxe" pomáhá snížit počet nemocí z povolání pro miliony pracovníků

vydáno 27/02/2008

Za svůj projekt v rámci prevence muskuloskeletálních poruch (MSD), které jsou nejčastějším typem nemocí souvisejících s prací v Evropě, bylo oceněno v rámci evropské soutěže „Ceny za správnou praxi“ devět organizací. V Evropské unii si 25 % pracovníků stěžuje na bolesti zad a 23 % na bolesti svalů. Držitelé ocenění byli vyhlášeni na oficiálním zakončení kampaně „Posviťme si na břemena“, kterou zorganizovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Zástupci agentury také přednesli novou zprávu obsahující nejnovější vědecké poznatky týkající se této problematiky.
Muskuloskeletální poruchy jsou na prvním místě v žebříčku nemocí z povolání v Evropě. Postihují…