Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Legislativní změny v dopravě

  • Zveřejněno: 01.11.2011

Inventura platných dopravních předpisů vč. problematiky BOZP
 
ÚVOD
 
Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny – všem známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.
Všichni víme, že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje.
Příspěvek na téma platné dopravní p…

Pozvánka na seminář 18. 10. 2010

  • Zveřejněno: 06.10.2010
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem „Údržba – rizika a nebezpečí“, jenž se uskuteční v rámci Evropské kampaně za bezpečnost práce při údržbě 2010 - 2011, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s ČMKOS a MPSV dne 18. října 2010 od 9:30 hodin, ve velké zasedací místnosti tzv. Plyšárně (přízemí budovy) v Domě odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3.
Přihlášky prosím posílejte na e-mail: prihlasky@omnimedia.cz  nebo faxem 221 419 202 do 15. 10. 2010
Účast na semináři je bezplatná
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu,
proto neváhejte a nezapomeňte se přihlásit včas!
 
cmkos_import

Pozvánka na seminář

  • Zveřejněno: 10.06.2010

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Profesionální nádorová onemocnění

Velká zasedací místnost v přízemí DOS (tzv. Plyšárna)

21. června 2010 od 9:30 hodin

Účast na semináři je bezplatná

cmkos_import

První celoevropská fotografická soutěž zaměřená na bezpečná a zdravá pracoviště spuštěna ke Dni Evropy

  • Zveřejněno: 25.05.2009

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, profesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny v celkové hodnotě 7 000 €.

Novinky v REACH

  • Zveřejněno: 01.12.2008

 

Několikrát jsme již informovali o Nařízení EU 1907/2006 známého pod zkratkou REACH a upozorňovali jsme na aktuální vývoj.
Poslední „horkou novinkou“ v této oblasti je sdělení ECHA/PR/08/38-REV o vyhlášení seznamu kandidátů na seznam látek vzbuzujících vážné obavy (SVHC látky). Kandidátský seznam obsahuje t. č. 15 látek, nakládání s nimi bude v budoucnu podléhat povolení.
 
V souvislosti s tímto seznamem vznikají výrobcům a dovozcům některé nové povinnosti, z toho některé ihned:
Výrobci a dovozci předmětů (pozn.: jde o předměty, u nichž se předpokládá uvolňování látky jako záměrný proces) jsou povinni již nyní, na požadavek spotřebitele, při obsahu SVHC látek  větším jak 0,1% hm., poskytnout informace umožňující bezpečné používání předmětu, a to do 45 dní od jeho požadavku. Dále od 1. …