Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Proč to nejde i u nás?

  • Zveřejněno: 24.09.2013

K bezpečnosti práce neodmyslitelně patří také pracovní doba či úměrný odpočinek. Kampaň "Proč to nejde i u nás?" Odborového svazu pracovníků obchodu porovnává situaci v ČR a okolních vyspělých státech Evropy. Cílem je prosazení zákona o otevírací době obchodů ve státní svátky. Zákon sice již schválil Senát, ale Poslanecká sněmovna jej před svým rozpuštěním již bohužel nestihla projednat. 

Nemocemi z povolání trpí nejvíce horníci

  • Zveřejněno: 02.09.2013

Onemocnění, která souvisí s výkonem práce, se mohou týkat horníků, montážních dělníků ale např. i administrativních nebo zdravotnických pracovníků. Vyplývá to z podrobné zprávy Ministerstva zdravotnictví o činnosti krajských hygienických stanic z 1. 8. 2013.  

Pracovnělékařské služby podle nové právní úpravy

  • Zveřejněno: 15.08.2013

Dne 1. 4. 2012 nabyly účinnosti nové zdravotnické zákony, které vytvářejí právní základ pro zdravotní reformu. Jedním ze zákonů je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon“), který kromě jiného komplexně upravuje i problematiku péče o zdraví zaměstnanců označovanou dříve jako závodní péči, od roku 1992 jako závodní preventivní péči a od 1. 4. 2012 jako pracovnělékařské služby.  

Kategorizace prací od 1. 5. 2013

  • Zveřejněno: 15.08.2013

Novela (č. 107/2013 Sb.) vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, která nabyla účinnosti dne 1. května 2013, přináší několik změn, s nimiž je nutné se seznámit. Mimo legislativně technických úprav textu v § 1, 3, 5, a 6 jsou důležité i následující změny.

Mám nárok na ochranné nápoje?

  • Zveřejněno: 21.07.2013

Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.

Strategie EU v BOZP na léta 2013 - 2020: Čekání na Godota?

  • Zveřejněno: 21.07.2013
Rok 2013 s sebou přinesl velmi špatné znamení pro evropskou politiku v oblasti BOZP. Platná strategie pro léta 2007 – 2012 skončila v prosinci loňského roku. Nová strategie je však zahalena v mlžné cloně vypouštěné Evropskou komisí. Ta totiž usilovně odmítá říct jasné slovo, stanovit jakékoliv přesné datum. Dočkáme se vůbec nějakého dokumentu, který vyjádří stanovisko Komise k ochraně zdraví a bezpečnosti práce čtvrt miliardy evropských pracovníků? Bude se zabývat problémy identifikovanými příslušnými ministerstvy členských států? Vezme náležitě v potaz stanoviska sociálních partnerů?