Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

VIDEO: ČMKOS symbolicky položila 104 křížů za oběti smrtelných pracovních úrazů

  • Zveřejněno: 28.04.2017

Již tradičně si 28. dubna připomínají odbory na celém světě památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. Hlavním smyslem je poukazovat na nutnost zdravého pracovní prostředí a zdůrazňovat velmi významný  a stále podceňovaný význam prevence v oblasti bezpečnosti práce. 

28. duben - Mezinárodní vzpomínkový den

  • Zveřejněno: 28.04.2016

Od r. 1996 vzpomínají odbory na celém světě 28. dubna na oběti pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci. Odborové organizace sdružené v Mezinárodní odborové konfederaci a v mezinárodních odborových odvětvových federacích organizují v tento den nejrůznější akce – shromáždění, semináře, konference, vzpomínkové ceremoniály. Českomoravská konfederace odborových svazů se k těmto akcím připojuje od roku 1997.

VIDEO: Seminář Pracovnělékařské služby a vyhláška č. 79/2013 Sb.

  • Zveřejněno: 08.01.2014

Videozáznam ze semináře z 11. listopadu 2013, který pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů, se uskutečnil v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 - 2013 s názvem „Partnerství při prevenci rizik“.