Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Mám nárok na ochranné nápoje?

  • Zveřejněno: 21.07.2013

Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.

Strategie EU v BOZP na léta 2013 - 2020: Čekání na Godota?

  • Zveřejněno: 21.07.2013
Rok 2013 s sebou přinesl velmi špatné znamení pro evropskou politiku v oblasti BOZP. Platná strategie pro léta 2007 – 2012 skončila v prosinci loňského roku. Nová strategie je však zahalena v mlžné cloně vypouštěné Evropskou komisí. Ta totiž usilovně odmítá říct jasné slovo, stanovit jakékoliv přesné datum. Dočkáme se vůbec nějakého dokumentu, který vyjádří stanovisko Komise k ochraně zdraví a bezpečnosti práce čtvrt miliardy evropských pracovníků? Bude se zabývat problémy identifikovanými příslušnými ministerstvy členských států? Vezme náležitě v potaz stanoviska sociálních partnerů?

Legislativní změny v dopravě

  • Zveřejněno: 01.11.2011

Inventura platných dopravních předpisů vč. problematiky BOZP
 
ÚVOD
 
Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny – všem známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.
Všichni víme, že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje.
Příspěvek na téma platné dopravní p…

Pozvánka na seminář 18. 10. 2010

  • Zveřejněno: 06.10.2010
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem „Údržba – rizika a nebezpečí“, jenž se uskuteční v rámci Evropské kampaně za bezpečnost práce při údržbě 2010 - 2011, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s ČMKOS a MPSV dne 18. října 2010 od 9:30 hodin, ve velké zasedací místnosti tzv. Plyšárně (přízemí budovy) v Domě odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3.
Přihlášky prosím posílejte na e-mail: prihlasky@omnimedia.cz  nebo faxem 221 419 202 do 15. 10. 2010
Účast na semináři je bezplatná
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu,
proto neváhejte a nezapomeňte se přihlásit včas!
 
cmkos_import

Pozvánka na seminář

  • Zveřejněno: 10.06.2010

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Profesionální nádorová onemocnění

Velká zasedací místnost v přízemí DOS (tzv. Plyšárna)

21. června 2010 od 9:30 hodin

Účast na semináři je bezplatná

cmkos_import