Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Seminář pro svazové inspektory bezpečnosti práce

 • Zveřejněno: 07.12.2017

Ve dnech 9. a 10. října 2017 se v hotelu Labe v Pardubicích konal seminář pro svazové inspektory bezpečnosti práce. Seminář pořádala ČMKOS ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci dvouleté kampaně Zdravé pracoviště 2016/2017, která je zaměřena na téma „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Témata semináře:

 • Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
  Evropský průzkum ESENER – role zaměstnanců při řízení BOZP v Evropě a ČR:
  Daniela Kubíčková, Český Focal Point
 • Ochrana osobních údajů:
  Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Práva a povinnosti odborové organizace v oblasti BOZP
  JUDr. Jaroslav Stránský, ČMKOS, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Novinky v oblasti BOZP a jejich vztah k povinnostem zaměstnavat…

Mám nárok na ochranné nápoje?

 • Zveřejněno: 01.08.2017

V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP  a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. metodu prevence rizik,  na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z hlavních hygienických požadavků na pracoviště, že zaměstnavatel musí zajistit všem zaměstnancům podle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pitnou vodu v množství postačujícím pro potřeby pití.  

VIDEO: ČMKOS symbolicky položila 104 křížů za oběti smrtelných pracovních úrazů

 • Zveřejněno: 28.04.2017

Již tradičně si 28. dubna připomínají odbory na celém světě památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. Hlavním smyslem je poukazovat na nutnost zdravého pracovní prostředí a zdůrazňovat velmi významný  a stále podceňovaný význam prevence v oblasti bezpečnosti práce. 

28. duben - Mezinárodní vzpomínkový den

 • Zveřejněno: 28.04.2016

Od r. 1996 vzpomínají odbory na celém světě 28. dubna na oběti pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci. Odborové organizace sdružené v Mezinárodní odborové konfederaci a v mezinárodních odborových odvětvových federacích organizují v tento den nejrůznější akce – shromáždění, semináře, konference, vzpomínkové ceremoniály. Českomoravská konfederace odborových svazů se k těmto akcím připojuje od roku 1997.