Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS

  • Zveřejněno: 12.10.2023

ČMKOS si je velmi dobře vědoma důležitosti ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, kdy ročně desetitisíce zaměstnanců utrpí pracovní úraz, mnohdy s pracovní neschopností nebo dokonce s trvalými následky, desítky lidí dokonce přijdou při práci o život. Proto jsme velmi rádi podpořili snahu MPSV, VÚBP a TAČR, kteří v rámci projektu „Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR“ se zaměřili na bezpečnost a zdraví při práci žen. Z pohledu ČMKOS je důležité působit preventivně, kdy napříč odvětvími je možné nebezpečí pracovních úrazů nebo např. pádům žen na pracovišti předejít.

Mezinárodní seminář i o tématech, která i pro nás budou žhavá

  • Zveřejněno: 07.10.2023

V pražském hotelu Olšanka se v polovině září konal seminář pořádaný European Trade Union Institute (Evropský odborový institut) ETUI, jehož se zúčastnili zástupci z více než 10 států EU. Na programu byla mimo jiné i dvě témata, která by mohla v podmínkách ČR působit méně významně, ale s ohledem na rychlé změny klimatu jsou velmi důležitá.

Stres a muskuloskeletální poruchy - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 5

  • Zveřejněno: 11.10.2021

Pátá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy.

Muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

Pracovní stres - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 3

  • Zveřejněno: 14.06.2021

V České republice je pracovní stres negativně vnímaný u 49 % zaměstnanců, projevy klinicky závažné deprese má téměř 7 % a lehké depresivní obtíže až 30 % pracovní populace.

Řízení psychosociálních rizik vedoucích ke stresu na pracovišti zahrnuje stejné základní principy a postupy jako pro ostatní nebezpečí a rizika na pracovišti.

Přinášíme třetí část mediální kampaně Výzkumný ústav bezpečnosti práce, která je zaměřená na psychosociální rizika a poruchy pohybového aparátu. Považujeme bezpečnost práce a prevenci pracovních úrazů za jedno z nejdůležitějších témat, proto nám je ctí, že můžeme společně s Ministerstvo práce a sociálních věcí být u této kampaně.

Pracovní stres - Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 2

  • Zveřejněno: 19.05.2021

Většina z nás se dnes a denně setkává se stresem na pracovišti. Dlouhodobé vystavení stresu může snížit efektivnost práce a způsobit nemoc, poškození zdraví, případně i pracovní úraz. Minimalizováním stresu na pracovišti lze tak předejít zbytečným nákladům do budoucna.  

Dnes vám přinášíme druhý díl mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti prácekterá je zaměřená na psychosociální rizika a poruchy pohybového aparátu. ČMKOS považuje bezpečnost práce a prevenci pracovních úrazů za jedno z nejdůležitějších témat, proto nám je ctí, že můžeme společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí být u této kampaně.