• Zveřejněno: 03.12.2020


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém mimořádném plenárním zasedání na dálku ve dnech 5. a 7. května 2020 5 stanovisek.

 

Schválená stanoviska

 

SOC/646

Hlavní směry politik zaměstnanosti

 

SOC/628 (průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)

Demografické výzvy v EU s ohledem na hospodářské a rozvojové nerovnosti

 

SOC/629 (průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)

Udržitelné financování celoživotního učení a rozvoje dovedností

 

NAT/780

Přechodná ustanovení o podpoře z EZFRV a EZZF

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

 

NAT/782

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/883 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627