• Zveřejněno: 09.12.2016

Zapojte se s ETUC/OGB/AK do aktivity SOCIAL RIGHTS FIRST - prostřednictvím webu www.socialrightsfirst.eu můžete velmi rychle zaslat stanovisko EOK přímo Evropské komisi. 
Dotazníkový formulář v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=CS. Termín konzultace je do 31. 12. 2016.

Cíl konzultace

  • zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU, zjistit, do jaké míry jsou stávající práva uplatňována a zůstávají relevantní, nebo zda a v jakých ohledech by měly být zváženy nové způsoby, jak tato práva zajistit,
  • zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti v důsledku nových technologií, demografických trendů nebo jiných faktorů, jež mají význam pro pracovní život a sociální podmínky,
  • shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie. Tyto informace poslouží k diskusi o jeho úloze, rozsahu působnosti a obsahu, k zamyšlení nad konkrétními potřebami eurozóny a k debatě o specifičnosti navrhovaných zásad. Tato reflexe by měla rovněž pomoci členským státům, které nejsou členy eurozóny, při rozhodování, zda se do pilíře zapojí