• Zveřejněno: 15.04.2020
Reakce EOK na dohodu Euroskupiny z 9.4.

Euroskupina: Včera v noci dosažena dohoda na nouzových opatřeních. Evropská rada je bude přijímat a diskutovat o plánu obnovení příští týden

Drahé kolegyně, drazí kolegové,

Euroskupina rozšířená na všechny evropské ministry a ministryně financí se včera v noci (9. 4. 2020) shodla na nouzovém plánu v souvislosti s propuknutím COVID-19 stojícího na 3 opatřeních:

  • SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) – až 100 miliard EUR pro všechny členské státy EU na podporu národních systémů zkrácené pracovní doby a podobných opatření (kurzarbeit) pro zaměstnance a samostatně výdělečně činné - fond bude financován vydáním dluhopisů EU na základě poskytnutých formálních záruk ve výši 25 miliard EUR členskými státy - Evropská komise zřídí pracovní skupinu na podporu členských států a vydá pokyny k uvedení SURE do provozu - EOK lobuje za pokyny, které doporučí všem členským státům přijmout tato opatření s všeobecným pokrytím, přiměřeností a přímým zapojením sociálních partnerů.
  • EIB (Evropská investiční banka) – až 200 miliard EUR na podporu firem, zejména malých a středních, aby přežily omezení a vrátily se po nouzovém stavu k normálu – opatření se vztahuje na všechny členské státy EU.
  • ESM (Evropský stabilizační mechanismus) – aktivace úvěrových linek až do 240 miliard EUR na podporu rozpočtů zemí Eurozóny zasažených koronavirem – žádné makroekonomické podmínky, jedinou podmínkou je, že půjčky musí být použity na podporu přímých a nepřímých nákladů na národní zdravotní péči a systémů sociální ochrany souvisejících s pandemií - to bylo nejkontroverznější opatření, a to z důvodu podmíněností obsažených ve zřizovací smlouvě ESM, proto EOK hodnotí dohodu pozitivně - problémem zůstává, že země mimo Eurozónu jsou z tohoto opatření vyloučeny, Komise zvažuje využití VFR (Víceletého finančního rámce) na podporu systémů zdravotní péče v těchto zemích.

 

Evropská rada je vyzvána k přijetí těchto opatření příští týden. Opatření budou zavedena během několika týdnů.

Všechny tři nástroje poskytnou půjčky členským státům EU (Eurozóny v případě ESM) s dlouhou dobou splácení (až 30 let) a téměř nulovou úrokovou sazbou.

Tato opatření nezahrnují přímé granty.

Rozšířená Euroskupina také diskutovala o potřebě zahájit plán obnovy EU.

Existuje široká shoda na tom, že konkrétní financování tohoto plánu by mělo být zahrnuto do příštího rozpočtu EU, což by mělo znamenat, že v rámci podpory národních opatření pro obnovu poskytne plán granty všem členským státům EU, obcím, firmám a pracujícím, jak tomu v případě VFR bývá.

Naopak neexistuje dohoda o způsobu jeho financování, zejména o používání společného dluhového nástroje EU, jako je dluhopis Eurobond/Koronabond/Dluhopis pro obnovu.

Takový nástroj již komise zavedla pro financování SURE, ale její širší využití samozřejmě předpokládá politické rozhodnutí, které některé členské státy stále odmítají.

Rozšířená Euroskupina se rozhodla ponechat toto rozhodnutí lídrům Evropské rady na příští týden.

Je proto důležité, abyste všichni, členské organizace EOK, pokračovali v lobování u svých vlád za přijetí tohoto rozhodnutí.

Po rozhodnutí Rady má Komise v úmyslu předložit nový návrh VFR, který by měl zahrnovat plán obnovy, a to zdvojnásobením částky rozpočtu EU z 1 na 2 % HDP EU a udržováním souladu s příslušnými hospodářskými, environmentálními a sociálními iniciativami zahájené Komisí po svém jmenování.

Aby byl tento ambiciózní nový VFR rychle přijat Radou po měsících blokování, bude zapotřebí, aby obrovské zvýšení objemu rozpočtu odpovídalo zvýšení vlastních zdrojů EU prostřednictvím nových daní EU (zejména v oblasti ochrany životního prostředí a digitální oblasti) a společných finančních nástrojů.

Sekretariát vás bude průběžně informovat o dalším vývoji. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli užitečnými informacemi nebo potřebami objasnění.

Chtěl bych vám upřímně poděkovat za vaši podporu a za mimořádnou práci, kterou za těchto velmi obtížných okolností odvádíte na národní a odvětvové úrovni.

Vám a vašim blízkým přeji krásné a veselé Velikonoce!

Buďte zdrávi

Luca Visentini