• Zveřejněno: 31.03.2020
  • Autor: EOK

Ursula von der Leyen
Předsedkyně Evropské komise

Charles Michel
Předseda Evropské rady

Premiéři / Hlavy států

David Sassoli
Předseda Evropského parlamentu

Andrej Plenković
Premiér Chorvatské republiky

Mario Centeno
Prezident Euroskupiny

Christine Lagarde
Prezidentka Evropské centrální banky

 

 

Nouzová opatření k záchraně pracovních míst a ochraně práv pracujících v Evropské unii

 

Vážená paní předsedkyně, vážení předsedové, vážení předsedové vlád, vážení prezidenti zemí EU, vážená paní prezidentko,

orgány EU a vlády mnoha členských států zavedly v posledních týdnech mimořádná opatření na podporu pracujících a podniků, které kvůli COVID-19 čelí nouzové situaci.

I přes toto úsilí jsou pracující stále vystavováni rozsáhlému propouštění, neplacení mezd a ztrátám příjmů, nebezpečnému pracovnímu prostředí a porušování svých práv a ochrany.

Nejdůležitější opatření, které sociální partneři prosazují – zkrácení pracovní doby a kompenzace příjmů (kurzarbeit) - jediné opatření, které může udržet lidi na jejich pracovním místě a zabránit masivní nezaměstnanosti a recesi – funguje pouze v některých členských státech a má mnoho omezení.

V některých zemích nepokrývá všechny pracující ve všech odvětvích, v některých zemích se ukončí po několika týdnech a kompenzuje pouze omezenou část platu, v některých zemích nejsou dostupné zdroje dostatečné k zahrnutí všech dotčených pracujících a v některých zemích toto opatření jednoduše neexistuje a jeho zavedení se neplánuje.

Dokonce ani v zemích, kde by opatření mohla řešit nouzovou situaci, ji nevyužívají všichni zaměstnavatelé – ať už proto, že firmy nemohou přežít krizi kvůli nedostatku likvidity a uzavírkám, nebo proto, že nemohou získat přístup k opatření (často v případě malých a středních podniků), nebo proto, že raději propouští pracující, než aby se zapojili do jednání o zavedení kurzarbeitu. Výsledkem této situace je, že se odbory na národní a odvětvové úrovni potýkají se stovkami tisíc pracujících, kteří se stávají nezaměstnanými nebo přichází o příjem bez náhrady. To vytváří dramatickou sociální krizi, která se velmi brzy změní v hospodářskou krizi, ze které se bude Evropa velmi obtížně zotavovat.

Situace je ještě horší u nestandardních a samostatně výdělečně činných pracujících, kteří ve většině členských států nemají nárok na žádná podpůrná opatření. Nemluvě o pohraničních, migrujících a neformálně pracujících. Nemocenské dávky velmi zřídka nahradí ztráty příjmů po celou dobu zotavení z nákazy virem.

Kromě toho některé vlády podnikají legislativní kroky ke snížení práv odborů a práv a ochrany pracujících, zejména týkajících se propouštění, pracovní doby, minimálních mezd, kolektivních smluv a sociálního dialogu. Aktivita národních odborů s podporou EOK, zatím tyto pokusy zastavily, ale nejsme přesvědčeni, že nebudou znovu obnoveny.

Nakonec, jsme svědky několika pokusů bezohledných zaměstnavatelů o zneužití nouzové situace k propuštění pracujících, snížení jejich platů a snížení jejich práv a ochrany.

V této souvislosti žádáme orgán, který zastupujete, aby neprodleně jednal.

Zejména:

  • Žádáme členské státy, aby upustily od veškerých kroků směřující ke snižování mezd, práv a ochrany pracovníků či podkopávání sociálního dialogu.
  • Žádáme členské státy, aby bezodkladně zavedly kurzarbeit, který se bude vztahovat na všechny pracující, včetně nestandardních / samostatně výdělečně činných / v nejistých podmínkách / neformálních pracujících – a na všechny firmy všech velikostí a ve všech odvětvích.
  • Žádáme členské státy, aby poskytly přístup k dávkám v nezaměstnanosti bez omezení nebo čekacích dob, prodloužily dobu trvání pracovní neschopnosti, rozšířily její pokrytí na všechny pracující a zvýšily úroveň náhrady příjmu.
  • Žádáme Evropskou komisi, aby neprodleně vytvořila evropský systém pro zajištění v nezaměstnanosti (SURE), který bude intervenovat nejen do systémů podpory v nezaměstnanosti, ale zejména do opatření kurzarbaitu, aby bylo možné taková opatření zavést, provozovat a zpřístupnit pro všechny ve všech členských státech.
  • Žádáme Evropskou radu, Euroskupinu a Evropskou komisi, aby zajistily, že takový evropský systém bude podporován dostatečným financováním, a to zřízením společného dluhového nástroje.
  • Žádáme ECB, všechny evropské a národní finanční instituce, Evropskou komisi a členské státy, aby nastavily jasné podmínky veškerého financování poskytovaného firmám, bankovnímu a finančnímu sektoru a službám obecného zájmu: žádné propouštění pracujících, žádné snižování mezd a redukce práv, žádné rozdělování dividend příjemcům veřejného financování.

Všichni zažíváme bezprecedentní výjimečnou situaci. Musíme především a okamžitě převzít odpovědnost za ochranu lidí a vyhnout se masivní nezaměstnanosti, chudobě a recesi, která by v nadcházejícím desetiletí ohrozila naše demokracie a Evropskou unii.

Děkujeme za pozornost.

S úctou,

Luca Visentini
Generální tajemník EOK

Přílohy: