• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 562. hybridním plenárním zasedání ve dnech 7. – 8. července 2021:

  • schválil 14 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci Priority slovinského předsednictví (v souvislosti se stanoviskem SOC/684), kterou přednesl Anže Logar, ministr zahraničních věcí Slovinska;
  • vedl diskusi na téma Ekonomika v době po pandemii COVID-19 ve službách všech – na cestě k ekonomice blahobytu?, které se zúčastnili Tim Jackson, ekonom, Fabrice Murtin, ekonom, Sandrine Dixson-Declève, spolupředsedkyně Římského klubu, a James Watson, ekonomický ředitel BusinessEurope;
  • vedl diskusi Umělá inteligence a skutečné hodnoty: Naše digitální budoucnost (v souvislosti se stanovisky INT/933, INT/942 a INT/943), které se zúčastnil Jayant Narayan, vedoucí v rámci sektoru Umělá inteligence a strojové učení Světového ekonomického fóra, který se podílí na řízení Global AI Action Alliance.

 

Schválená stanoviska

 

REX/540

Nová agenda pro Středomoří

Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství – Nová agenda pro Středomoří

 

SOC/680

Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

 

SOC/682

Strategie EU pro práva dítěte / záruka pro děti

Strategie EU pro práva dítěte a doporučení týkající se evropské záruky pro děti

 

TEN/747

Intermodální doprava a multimodální logistika (stanovisko z vlastní iniciativy)

Intermodální doprava a multimodální logistika – zajištění doplňkovosti jednotlivých druhů dopravy v rámci její ekologizace

 

NAT/815

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

 

INT/933

Digitální cíle do roku 2030

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády

 

INT/942

Hospodářské a sociální příležitosti digitalizace (průzkumné stanovisko na žádost předsednictví Rady EU)

Využívání hospodářských a sociálních příležitostí digitalizace a zlepšení digitální transformace hospodářství, zejména malých a středních podniků, s důrazem na data a na umělou inteligenci zaměřenou na člověka

 

INT/943

Digitalizace pro všechny (průzkumné stanovisko na žádost předsednictví Rady EU)

Modernizace inkluzivní, bezpečné a důvěryhodné digitalizace pro všechny

 

INT/934

Nařízení o roamingu / revizev

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

 

SOC/684

Vzdělávání dospělých (průzkumné stanovisko na žádost slovinského předsednictví)

 

SOC/679

Akční plán týkající se provádění evropského pilíře sociálních práv

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

 

REX/539

Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika

Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika

 

CCMI/179

Akční plán EU pro obranný a kosmický průmysl

Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

 

ECO/548

Strategie financování nástroje NextGenerationEU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU

 

Newsletter červenec 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion