• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 559. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. března 2021:

  • schválil 18 stanovisek;
  • vedl diskusi o strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila evropská komisařka pro rovnost Helena Dalli;
  • vedl diskusi na téma Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán (v souvislosti se stanoviskem REX/533), které se zúčastnil evropský komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi;
  • vedl diskusi s výkonným místopředsedou Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdisem Dombrovskisem.

 

Schválená stanoviska

 

TEN/724

Zpráva o stavu energetické unie za rok 2020 a posouzení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Celounijní posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu: Prosazování zelené transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatu

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu energetické unie podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu za rok 2020

 

TEN/725

Strategie pro methan

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU ke snížení emisí methanu

 

TEN/732

Revize hlavních směrů nařízení o transevropských energetických sítích

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

 

INT/916

Akční plán pro celní unii

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Posunutí celní unie na další úroveň: akční plán

 

INT/917

Jednotný portál pro oblast celnictví

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotný portál Evropské unie pro oblast celnictví a mění nařízení (EU) č. 952/2013

 

INT/918

Strategický výhled

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 – Strategický výhled – Zmapování cesty k odolnější Evropě

 

INT/920

Strategie pro malé platby

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro malé platby

 

NAT/819

Prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin

 

TEN/743

Uznávání osvědčení třetích zemí ve vnitrozemské plavbě

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí

 

REX/533

Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení procesu přistoupení – přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020

 

TEN/727

Jednotný evropský železniční prostor
průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví

 

ECO/540

Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance – Řešení úvěrů se selháním po pandemii COVID-19

 

CCMI/177

Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti

 

CCMI/178

Požadavky pro udržitelnost baterií v EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020

 

INT/924

Nový EVP pro výzkum a inovace

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový EVP pro výzkum a inovace

 

SOC/660

Výzvy spojené s prací z domova

Výzvy spojené s prací z domova: organizace pracovní doby, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a právo odpojit se

průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví

 

SOC/662

Práce z domova a rovnost žen a mužů

Práce z domova a rovnost žen a mužů – podmínky pro to, aby práce z domova neprohlubovala nerovnoměrné rozdělení neplacené péče a práce v domácnosti mezi ženami a muži a aby byla hnací silou prosazování rovnosti žen a mužů

 

SOC/664

Směrnice o přiměřených minimálních mzdách

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

 

Newsletter březen 2021

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion