• Zveřejněno: 03.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 550. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. února 2020 schválil

  • 2 stanoviska a
  • vedl diskusi na téma Budoucnost světa práce a evropský pilíř sociálních práv, které se zúčastnil generální ředitel Mezinárodní organizace práce pan Guy Ryder;
  • vedl diskusi na téma Jak může Výbor co nejúčinněji reagovat na mezinárodní krize;
  • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Eat ORIGINal, které se zúčastnil vedoucí kanceláře organizace Coldiretti pro styk s EU pan Paolo Di Stefano;
  • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise a víceletých politických priorit na období 2019 – 2024, které se zúčastnil místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič.

Schválená stanoviska

 

ECO/502

Strategie pro udržitelný růst na rok 2020

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Strategie pro udržitelný růst na rok 2020

 

ECO/503

Hospodářská politika eurozóny 2020

doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

Newsletter únor 2020