• Zveřejněno: 25.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 544. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. června 2019

  • schválil 10 stanovisek;
  • a vedl debatu v souvislosti se stanoviskem SC/051 Dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, jíž se zúčastnil Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.

 

Schválená stanoviska

 

INT/871 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský právní rámec / podniky sociální ekonomiky

Směrem ke změněnému evropskému právnímu rámci pro podniky sociální ekonomiky

 

NAT/774

Mechanismus civilní ochrany Unie – změna

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

 

ECO/486

Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další kroky

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Investiční plán pro Evropu: hodnocení a další kroky

 

ECO/479 (průzkumné stanovisko)

Hospodářská konvergence a konkurenceschopnost v rámci makroregionů EU – nadnárodní klastry

Směrem k vyšší hospodářské konvergenci a konkurenceschopnosti v rámci makroregionů, jako je evropská strategie pro Podunají – úloha nadnárodních klastrů

 

ECO/489

Na cestě k silnější mezinárodní úloze eura

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě (eurosummitu), Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k silnější mezinárodní úloze eura

 

SOC/627

Další posílení právního státu v rámci Unie – Aktuální stav a další možné kroky (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Další posílení právního státu v rámci Unie – Aktuální stav a další možné kroky

 

INT/818 (informační zpráva)

Směrnice o službách v odvětví masa

 

SC/051

Dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů

 

SOC/625

Hlavní směry politik zaměstnanosti

návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

 

TEN/692 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Úsilí o lepší provádění pilíře sociálních práv a podpora základních služeb