• Zveřejněno: 25.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 543. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 15. – 16. května 2019 schválil 11 stanovisek; vedl diskuse:

  • O problémech, jimž bude čelit nová Evropská komise a nový Evropský parlament v oblasti politiky hospodářské soutěže, zejména v souvislosti s digitální ekonomikou a udržitelným rozvojem, které se zúčastnila evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager;
  • o antisemitismu, které se zúčastnili paní Raya Kalenova, místopředsedkyně Evropského židovského kongresu, pan Michał Bilewicz, profesor, Středisko pro výzkum předsudků, Fakulta psychologie, Varšavská univerzita, a pan Joël Kotek, profesor na Svobodné univerzitě Brusel a na Institutu politických studií v Paříži, člen vědecké rady Muzea holocaustu a lidských práv v Mechelenu a belgický korespondent univerzity v Tel Avivu.

 

 

CCMI/166

Práce s azbestem při energetické renovaci (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/487

Posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (elektronický obchod)

 

ECO/488

DPH – určité požadavky na poskytovatele platebních služeb

 

INT/877

Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence

 

NAT/758

Sdělení, kterým se aktualizuje strategie biohospodářství z roku 2012

 

NAT/772

Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí

 

SOC/610

Problematika rovnosti žen a mužů (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/165

Ekonomická, technologická a sociální transformace vyspělých zdravotnických služeb pro starší osoby (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/876

Sdělení o jednotném trhu

 

INT/875

Přínos podniků sociální ekonomiky k soudržnější a demokratičtější Evropě (průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví)

 

SOC/611

Evropská filantropie: nevyužitý potenciál (průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví)

 

 

 

Newsletter květen 2019