• Zveřejněno: 24.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 541. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. února 2019

  • schválil 11 stanovisek;
  • vedl diskusi o společné zemědělské politice na období 2021–2027 za účasti evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, pana Phila Hogana;
  • a zorganizoval akci na téma „Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ a navazující tematické workshopy.

 

SOC/619

Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu brexitu

 

NAT/768

Pravidla týkající se ENRF po brexitu

 

NAT/769

Oprávnění pro rybářská plavidla po brexitu

 

SOC/584

Evropská rámcová směrnice o minimálním příjmu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/481

Roční analýza růstu na rok 2019

 

ECO/490

PEACE IV – pokračování programů spolupráce

 

NAT/755

Podpora zdravého a udržitelného stravování v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/679

Digitální revoluce z hlediska potřeb a práv občanů (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/688

Bezpečnost letectví po vystoupení Spojeného království z Unie

 

TEN/689

Zajištění základního propojení v letecké dopravě po vystoupení Spojeného království z Unie

 

TEN/690

Zajištění základního propojení v silniční nákladní dopravě po vystoupení Spojeného království z Unie

 

Newsletter únor 2019