• Zveřejněno: 24.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 540. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. ledna 2019

  • schválil 13 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma brexitu, které se zúčastnil hlavní vyjednavač, vedoucí pracovní skupiny Komise pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím pan Michel Barnier;
  • vedl diskusi na téma Reforma WTO s cílem přizpůsobit se vývoji v oblasti světového obchodu, které se zúčastnil pan Karl Brauner, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
  • a vedl diskusi o prezentaci priorit rumunského předsednictví Rady EU, které se zúčastnila paní Vasilica-Viorica Dǎncilǎ, předsedkyně rumunské vlády.

 

SOC/608

Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. – 20. září 2018

 

REX/502

Ženy na západním Balkáně (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/761

Přímé platby a podpora pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

 

SOC/577

Úloha sociálního dialogu při podpoře inovací v digitálním hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)

                                       

TEN/686

Úprava právních předpisů EU o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie

 

REX/509
Reforma WTO (stanovisko z vlastní iniciativy)

Reforma WTO s cílem přizpůsobit se vývoji v oblasti světového obchodu

                                       

REX/510

Role domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu

                                       

TEN/684

Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

                                       

NAT/757

Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007

                                       

ECO/482

Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

                                       

ECO/469

Provádění konečného systému DPH
návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy

                                       

ECO/485

Hospodářská politika eurozóny 2019
doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

SOC/584

Evropská rámcová směrnice o minimálním příjmu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

 

Newsletter leden 2019