• Zveřejněno: 01.12.2011

Z3 Ústí nad LabemČeské zaměstnance zdravotnictví přišla v jejich požadavcích podpořit pětičlenná skupina kolegů z německé odborové centrály DGB v čele v místopředsedou DGB Sasko Markusem Schlimbachem. „Středa 30. listopadu je pro evropské odboráře veřejných služeb a veřejné správy začátkem týdne protestů proti asociálním úsporným opatřením, která nejvíce dopadají na zaměstnance a na další nejzranitelnější skupiny občanů. Proto je logem těchto protestů talíř s ohlodanou kostí,“ vysvětlil Schlimbach.

„Nechápu, jak je vůbec možné, že v České republice nechce ministr splnit slib, který dal ať už ústně před desítkami svědků nebo dokonce písemně,“ divil se Schlimbach. „Nechápu, jak je možné, že se plnění takového slibu musí vymáhat a že je ministr ještě ve své funkci,“ dodal.

„Žijeme ve společné demokratické Evropě, proto je i pro nás v Německu důležité, abyste v České republice při prosazování svých požadavků uspěli, aby vám byly mzdy zvýšeny,“ zdůraznil Schlimbach. „Není pravda, že kvůli krizi se máte svých platových nároků vzdát. Právě naopak – protože je krize, je nutné, aby se vám zvýšily platy. A je nutné, aby vláda a ministr splnili své sliby přesně tak, jak je dali. Pokud bychom připustili neplnění slibů v České republice, mohli bychom za čas řešit neplnění jakýchkoliv daných slibů v dalších zemích a v dalších situacích. A to je zcela nepřijatelné,“ varoval Schlimbach.

Z3 Ústí nad Labem„Je smutné, že čím více a čím trpělivěji vysvětlujeme svou situaci, tím horší reakce přicházejí z vládní strany. Takže v tuto chvíli nemáme garantované vlastně vůbec žádné splnění daných slibů, máme jen výmluvy, předkládání nepravdivých údajů a argumentů,“ shrnul předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel. „My jsme svůj protest počátkem roku ukončili po podepsání Memoranda a jeho plnění se nyní marně dožadujeme. Slovenští kolegové svůj protest vedou nyní a tlak, kterému musí statečně čelit, je obrovský. Proto vyzývám lékaře v České republice k solidaritě a k tomu, aby se nestali stávkokazy, kteří vyrazí pracovat na Slovensko,“ apeloval Engel.

„Ministr Heger mluví o tříprocentním zvýšení úhrad ve vyhlášce jako o splnění svých slibů a zajištění prostředků na platy a mzdy. Ale to není pravda! Toto zvýšení úhrad nepokryje nemocnicím ani vyšší DPH a další zdražení, které v příštím roce přijde,“ vysvětlila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. „Ve skutečnosti mnohde nezůstanou zachovány ani současné platy a mzdy a hrozí, že se kvůli nedostatku peněz bude snižovat i rozsah péče poskytované pacientům,“ doplnila Žitníková.

Happeningu se zúčastnil také předseda regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Jiří Cingr, který zdůraznil, že zaměstnanci zdravotnictví mají podporu všech odborových svazů, které působí v Ústeckém kraji.

Účastníci happeningu přijali společné prohlášení, které přečetl člen výkonné rady odborového svazu Pavel Velký. Prohlášení bylo odesláno ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a premiérovi Petru Nečasovi.
V pátek 2. prosince ve 12:05 hodin se bude happening – veřejná tisková konference Zdravotnické trojky konat v Hradci Králové na náměstí 28. října.

V pondělí 5. prosince se představitelé Zdravotnické trojky sejdou s novináři ve 12:05 hodin v Plzni na Masarykově náměstí před sochou Masaryka.

Prohlášení účastníků happeningu v Ústí nad Labem

My, zástupci zaměstnanců všech profesí z nemocnic Ústeckého kraje, jsme se dnes deset minut po dvanácté sešli v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí, abychom ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a vládě připomněli, že očekáváme splnění platových slibů a zvýšení našich mezd a platů od ledna 2012 o 10 %. Připomínáme, že slib daný písemně Lékařskému odborovému klubu v Memorandu a ústně Odborovému svazu zdravotnictví sociální péče ČR, je nejen závazkem ministra, ale i závazkem vlády a České republiky.

Požadujeme dodržení tohoto slibu tak, jak byl dán. Jedinou záruku toho, že se peníze dostanou k zaměstnancům, vidíme v účelovém vymezení těchto finančních prostředků v úhradové vyhlášce. Nenecháme se uchlácholit informacemi, že když se úhrady ve vyhlášce zvýší o tři procenta, jsou to peníze na mzdy a platy. Uváděná tři procenta nebudou stačit ani na pokrytí zvýšené DPH a dalšího zdražování, takže na platy a mzdy z nich nezbude nic!

Stojíme zde kvůli svým platům a mzdám, ale nestojíme zde sami – jsou zde i kolegové z Německa, protože dnešek je pro evropské odbory veřejných služeb dnem protestu proti úsporným opatřením, která dopadají především na zaměstnance a sociálně nejslabší skupiny obyvatel. Politici zdravotnictví léta rozvíjeli na úkor našich platů a nyní nám zase říkají, že je krize. Ale to my, zaměstnanci, víme, právě na nás krize tvrdě dopadá a má se to ještě zhoršit.

Také proto vás, pane ministře, pane premiére, vyzýváme: ukončete výmluvy a hry s čísly. Přidejte zaměstnancům ve zdravotnictví tak, jak jste slíbili.

V Ústí nad Labem 30. listopadu 2011

cmkos_import