• Zveřejněno: 25.08.2011

Po uvítání hostů – místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radky Sokolové a vedoucího Útvaru regionální politiky Ing. Jiřího Klepáče, byli představeni noví členové RROS – za OS Policie L. Ptáček (tento svaz má v současnosti nejvyšší růst členské základny), za OS Zdravotnictví E. Kadulová, za OS KOVO J. Demel, za OS Vědy a výzkumu Dr. Ing. P. Konečný a za OS Potravin M. Školníková. Ve Zprávě o činnosti zdůraznila D. Regelová účast členů RROS v orgánech s okresní, krajskou i mezinárodní působností (poradní sbory Úřadů práce, komise Krajského úřadu, regionální tripartita, Sdružení pro rozvoj MSK, MS Pakt zaměstnanosti, Eures-T Beskydy), které jsou trvalým zdrojem významných informací s možností ovlivnění rozhodnutí. Místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová se ve svém vystoupení, které vyvolalo živou diskusi, věnovala především kampani „Otevřete oči!“, v jejímž rámci je po republice zajištěno 80 billboardů, jsou distribuovány plakáty na ZO, v Sondách se publikují stanoviska expertů k důchodové, zdravotnické a daňové reformě a na odborových internetových stránkách probíhá referendum. Je potřeba zajistit, aby se všech forem protestů zúčastnilo co nejvíce lidí, kteří by uznali odbory jako nejspolehlivější zástupce zaměstnanců a občanů a posílili členskou základnu. Tajné volby potvrdily na další 4 roky ve funkcích současné funkcionáře: předsedu RROS L. Klosíka a místopředsedy Mgr. D.Regelovou, Ing. Jaroslava Vlacha a Luďka Lúčana.

Jedním ze vzácných hostů výjezdního zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje (RROS) byla nová ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR (bývalá ředitelka ÚP v Ostravě) Ing. arch. I. Jungová, která nejprve zhodnotila situaci na krajském trhu práce v roce 2010 a nastínila stručný výhled na rok 2011. Byla samozřejmě vybavena spoustou čísel, tabulek a grafů a ze všech těchto údajů se dal vysledovat současný trend, který v oblasti zaměstnanosti nevypadá zrovna špatně a vytvořit si vlastní názor. Krize zřejmě již odeznívá, avšak významným problémem se jeví obtížné umisťování zdravotně postižených (prioritní skupina - cca 10 000 osob), kteří jsou těžko uplatnitelní u veřejně prospěšných prací, na něž je kladen hlavní důraz v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Ustavičně snižované finance ze státního rozpočtu zatím posilují prostředky Evropského sociálního fondu v projektech zaměřených na určité skupiny uchazečů – např. „Šance na samostatnost“ pro zdravotně postižené nebo „Vzdělání a praxe“ pro absolventy škol, ale zdá se, že peněz bude stále méně. Ostatně šetření bylo i důvodem pro zrušení krajských a okresních Úřadů práce a jejich nahrazení pobočkami a kontaktními místy, čímž pochopitelně skončila i účast odborových zástupců v poradních sborech ÚP (zůstane jen na úrovni GŘ) a to znamená i ztrátu zdroje cenných informací. Jenomže s postupným úbytkem personálu i financí to vypadá tak, že vše směřuje k (odbory kritizované) privatizaci veřejných služeb (místopředsedkyně ČMKOS Ing. Sokolová v diskusi jasně naznačila, že konfederace má informace o záměru přenechání zprostředkování práce soukromým firmám!). Zde se rýsuje opravdu prostor na super byznys za státní peníze pro tzv. „známé známých“. Účast odborů lze očekávat snad už jen v rámci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, kde by odborové postoje nemohly ohrozit předpokládané zisky zprostředkovatelských (vládním stranám loajálních) agentur. Přitom jen v roce 2010 bylo 13 agentur pokutováno za porušování zákona, a co tedy lze čekat v budoucnu?

Zajímavé bylo také vystoupení JUDr. J. Podhajské, právničky Regionálního poradenského centra pro zaměstnance (RPC) v Ostravě, která kromě zprávy o činnosti RPC informovala také o připravovaných změnách Zákoníku práce a nutno uvést, že nic extra příznivého zaměstnance při těchto změnách nečeká. Za pozitivum lze snad označit jen ustanovení, že pro účely cestovních náhrad bude jako místo výkonu práce určena jen 1 obec, čímž se předejde případným sporům o výklad. Přímým útokem na odborová práva a výrazným snížením ochrany zaměstnanců je však záměr zrušit ustanovení § 348, odst. 3/ZP, podle něhož o neomluvené absenci spolurozhodovala odborová organizace. To je také mimo jiné součást asociálních vládních reforem, proti nimž odbory budou protestovat, demonstrovat a v konečné fázi nevylučují ani generální stávku.

Ing. Jaroslav Vlach, místopředseda SHO a RROS
 rros ms kraje volby 2011

Zvolení místopředsedové RROS – zleva – Ing. Jaroslav Vlach, Mgr. Dagmar Regelová a Luděk Lúčan.

 
cmkos_import