• Zveřejněno: 20.10.2011

Aktuální složení je tedy:
Stanislava Slavíková – předsedkyně,
Marie Hrdinková, Bohumír Hanák, Karel Světlík – místopředsedové

Volby RROS JMK

cmkos_import