• Zveřejněno: 07.03.2022
ZLÍNSKÝ KRAJ – V pořadí 81. plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje zahájili členové minutou ticha pro uctění památky obětem na Ukrajině. Setkání krajské tripartity se uskutečnilo 3. března v sídle Zlínského kraje.

Členové v úvodu projednali zprávu o situaci na trhu práce s ohledem na aktuální dění na Ukrajině. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová informovala o humanitárních dávkách pro příchozí občany Ukrajiny i postupu pro zaměstnavatele. Podrobné informace zájemci najdou na webových stránkách ÚP: Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele (uradprace.cz)

Komise pro zdravotnictví informovala o změnách v představenstvu a v dozorčí radě Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a také o přehledu investičních akcí v krajských nemocnicích, které jsou plánovány do roku 2029. O nemocech z povolání promluvila na zasedání lékařka Libuše Adámková. Podle ní v kraji průměrně za rok uplatňuje nárok na nemoc z povolání 30 až 40 lidí. V loňském roce, který kvůli epidemii covidu kladl extrémní tlak na mnohé obory, řešilo nemoc z povolání 270 lidí. Nejčastěji šlo o profese ze zdravotnictví, sociálních služeb nebo třeba školství.

Komise pro dopravu pak představila změny tarifů od 1. července letošního roku, kdy bude v kraji zavedeno časové jízdné, a to na 7 nebo 30 dnů.

V závěru hejtman Zlínského kraje a předseda Rady hospodářské a sociální dohody Radim Holiš informoval o aktuálním dění v kraji v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a možné pomoci.

Další schůzce se uskuteční 23. června.

3. 3. 2022

Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz