• Zveřejněno: 05.10.2011

Ovšem při současném vývoji financí ve zdravotnictví a jeho předpokladu na další roky, by to znamenalo reálnou hrozbu značného snížení platů mnoha zaměstnanců v krajských nemocnicích (v některých případech až o tisíce Kč!!). A právě zde se ukázal nezastupitelný význam sociálního dialogu - na řádném jednání krajské Rady hospodářské a sociální dohody (tzv.tripartity) v Ostravě dne 20.9.2011, se představitelé krajského úřadu, po diskusi, dohodli se sociálními partnery (odbory a zástupci zaměstnavatelů), že upustí od svého záměru na změnu tabulek platových tříd a na zachování současného stavu. V době, kdy probíhalo jednání tripartity, se před Krajským úřadem sešlo zhruba 300 zaměstnanců z jednotlivých nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, aby na tomto shromáždění vyjádřili svůj protest proti připravovaným změnám. O výsledcích jednání tripartity přítomné protestující osobně přišel informovat předseda tripartity hejtman Ing. Jaroslav Palas, který si vyslechl další obavy zaměstnanců krajských zařízení, podepřených konkrétními argumenty a převzal taktéž petici proti zavedení nových tabulek, kterou podepsalo více než 700 zaměstnanců jedné krajské nemocnice. Nakonec se tedy ukázalo, že petice a protestní shromáždění, jako forma vyjádření názoru zaměstnanců na případné negativní sociální dopady na ně, má efektivní předvoj v podobě působení odborů – zástupců Regionální rady odborových svazů při jednání tripartity a je jasné, že právě toto je cesta, které by odbory měly prioritně využívat.

Události v regionech ČT24
Více informací v záznamu pořadu Události v regionech (20. 9. 2011)

cmkos_import