• Zveřejněno: 15.07.2016
  • Autor: Stanislava Slavíková, foto: www.kr-jihomoravsky.cz

Dne 12.červnece 2016 se na Krajském úřadě JMK konala tři jednání se zástupci odborových svazů k informaci a pomoci v řešení největších problémů, které mají zaměstnanci v JMK.

První jednání se konalo se zástupci OS KOVO, které se zabývalo negativními a pozitivními zkušenostmi v sociálním dialogu ve firmách a dále Inspekcí práce a její efektivností pro zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Druhé jednání bylo se zástupci OS Dopravy, kde je kritická situace v nedostatku řidičů nejen v regionální  autobusové dopravě, ale také v Dopravním podniku města Brna. Cílem jednání bylo získat podporu hejtmana JMK, jako předsedy krajské tripartity v pomoci k řešení této problematiky na celostátní úrovni a také problémů autobusové dopravy na Znojemsku, kde je vyhlášena stávková pohotovost z důvodu katastrofálních sociálních i mzdových podmínek zaměstnanců.

Třetí schůzka byla ze zástupci Krajské rady OS Zdravotnictví a sociální péče, témat bylo velmi mnoho, mimo jiné se jednalo o nedostatku zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách. Byl sdělen trvalý zájem JMK neprivatizovat své zařízení, tak jak se stalo ve většině krajů. Hlavním tématem byla dlouhodobě složitá situace v ZZS JMK, kterou se kraj zabývá.

Po těchto třech jednáních následoval pracovní oběd se členy Regionální rady odborových svazů ČMKOS JMK, kde zaznělo velmi mnoho informací důležitých pro obě strany.

Jednou z nich je obecný nedostatek zaměstnanců ve všech možných profesích, kdy absolventi škol v převážné míře nejdou vykonávat práci, pro kterou získali kvalifikaci.

Ze všech jednání vyplynuly možnosti krátkodobých i dlouhodobých řešení, kterými se budou orgány tzn. RROS ČMKOS JMK i RHSD JMK zabývat.