• Zveřejněno: 04.01.2012

Stěžejním bodem programu byla bezpečnost práce a členové RROS vysoce ocenili počítačovou prezentaci, kterou na toto téma připravila Ing. Václava Kociánová, vedoucí inspektorka oblastního inspektorátu práce pro MSK a Olomoucký kraj. V jejím rámci seznámila přítomné se změnou struktury úřadu, kdy přebírá řadu kompetencí od úřadů práce (např. nelegální zaměstnávání) s možností udělování daleko vyšších pokut (až 10 miliónů). Upozornila na změny zákoníku práce v oblasti BOZP, na smutnou statistiku smrtelných úrazů (vloni 24, letos do listopadu 25 v MSK a OLK) a také na zajímavou skutečnost, že k úrazům dochází nejčastěji v období Vánoc, narozenin a když je měsíc v úplňku. Inspektoři řešili do listopadu téměř 800 podnětů a jsou připraveni na spolupráci s odbory.

Následně RROS vzala na vědomí informace Výkonného výboru o činnosti, informace o jednání Rady a Sněmu ČMKOS (Ing. J. Vlach a Dr. Ing. P. Konečný) a informace členů o situaci v odborových svazech. Ta není zrovna růžová a všechny svazy mají nějaký problém. V KOVO hrozí podle místopředsedy RROS Luďka Lúčana snižování stavů i případný přesun výroby (Polsko má údajně 4x vyšší limity prašnosti), ale odbory sjednané odchodné (až 24 násobek měsíčního platu) snad trochu zmírní dopady propouštění. V OS horníků, jak informoval Pavel Hliněný, se sice nepropouští, ale stále není jasno v otázce mezd 2012, těžebních limitů na severu Čech a v prodeji svazového majetku. V TŽ Třinec (A. Kubíček) se asi podepíše KS až na Silvestra večer a očekává se dorovnání mezd, které 2 roky kvůli zachování pracovních míst stagnovaly. Pro svazy obchodu (A. Kuśová), textilu (P. Dobíšková), dřevo-lesy-voda (J. Juryšek) a státních orgánů (L. Chovanec) je společné snižování stavů zaměstnanců a zhoršování mzdových podmínek. Snad jen energetika čeká opět růst mezd okolo 6 % a chemie (F. Salamonová) o něco méně. U policie (L. Ptáček) roste organizovanost (už cca 55 %), ale také se snižují stavy, což bude mít určitě negativní dopad v růstu kriminality.

RROS MSK přijala usnesení, v němž deklaruje plnou podporu současným demonstracím kováků a také podporu výstražné stávce zaměstnanců škol a školských zařízení organizované ČMOS PŠ dne 7. 12. 2011 a je připravena podpořit i akce ostatních svazů. 

MSK MSK 2 MSK 4 MSK 3

cmkos_import