• Zveřejněno: 31.08.2011

Program jednání byl následující:


1. Zahájení.

2. Schválení programu zasedání.

3. Kontrola splnění usnesení z minulého zasedání RROS.

4. Informace VV RROS o činnosti.

5. Informace o výsledku hospodaření.

6. Informace členů RROS o aktuálním dění v OS, poznatky z uskutečněné Demonstrace dne 21.5.2011, názory a připomínky.

7. Ustanovení Krizového štábu RROS ČMKOS MSK.

8. Delegace zastupujících členů RROS na jednání v RHSD.

9. Příprava a zabezpečení Kulatého stolu dne 22. 9. 2011.

10. Stávka řidičů DPMO

11. Usnesení.

12. Závěr.

cmkos_import