TISKOVÁ ZPRÁVA: Řešením jsou předčasné volby

  • Zveřejněno: 17.06.2013

Prohlášení ČMKOS a ASO.

Povinností odborů je vystupovat proti jakékoliv vládě, která zhoršuje postavení a životní úroveň zaměstnanců. To byl také hlavní důvod proč ČMKOS a ASO na tripartitě a četných demonstracích protestovaly proti reformám Nečasovy vlády, které poškodily nejvíce občany s nižšími a průměrnými příjmy.

Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření

  • Zveřejněno: 04.03.2013

Motto: „na soukromé spořící důchodové systémy nelze spoléhat jako na nástroj zajišťující spolehlivě přiměřené důchody, díky jejich plné závislosti na velmi nejisté výkonnosti trhů, a protože jsou – stejně jako všechny jiné důchodové systémy – nepříznivě zasaženy stárnutím“.

Stanovisko ČMKOS k zákonu o tzv. finanční ústavě

  • Zveřejněno: 31.01.2013

Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 20. prosince 2012 byl vládou předložen návrh zákona o tzv. finanční ústavě. Při samotném jednání RHSD byl tento bod programu stažen s tím, že bude projednán samostatně do konce ledna. Toto jednání se již neuskutečnilo.

Vláda ústy premiéra P. Nečase na předsednictvu RHSD sociálním partnerům slíbila, že v tripartitě bude návrh „finanční ústavy“ řádně projednán v termínu mezi prvním a druhým čtením v Parlamentu ČR.

ČMKOS proto považuje za nutné připomenout své původní stanovisko k tomuto zákonu, neboť je přesvědčena, že jeho přijetím by došlo k dalšímu zhoršení jak hospodářské, tak sociální situace v České republice.