Stanovisko ČMKOS k státnímu rozpočtu a výhledu české ekonomiky na rok 2013 - ZAPOMEŇTE NA RŮST PLATŮ A MEZD

  • Zveřejněno: 21.09.2012

Po demonstrativním odchodu z tripartity opět po šesti měsících zasedli zástupci odborové centrály ČMKOS s vládou a zaměstnavateli k tripartitnímu stolu. Důvod byl pádný - návrh státního rozpočtu na příští rok. Analytický tým ČMKOS k němu vypracoval odborné stanovisko. Nejpodstatnější části přináší tato tisková informace ČMKOS.

Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  • Zveřejněno: 31.07.2012

A. Obecně k návrhu

  1. Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“) zásadně odmítá přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce s ohledem na skutečnost, že úprava v něm obsažená je v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky, směřuje k oslabení demokratického charakteru fungování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv občanů, a tím ve svém důsledku i k oslabení demokratické správy veřejných záležitostí v České republice. Obsahuje v sobě velká politická rizika, jejichž důsledky mohou být pro celou společnost, zejména v současném krizovém období provázeném radikálními vládními reformami postihujícími široké vrstvy obyvatelstva, nepředvídatelné.
  2. Navrhovaný věcný záměr zákona o stávce a výluce měl podle veřejně proklamovaného záměru vlád…

VIZE ČMKOS

  • Zveřejněno: 02.07.2012

ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. Zdá se, že vyjasnění toho, oč usiluje a co navrhuje ČMKOS, je nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.

ANALÝZA: Finanční krize a sociální úpadek v Řecku

  • Zveřejněno: 14.06.2012

Řecko je dnes lakmusovým papírkem, na kterém si Evropané v té nejhmatatelnější podobě mohou uvědomit, jaké konce přináší neodpovědné spoléhání na vždy racionální volnou ruku trhu bez ohledu na to, v jak korupční prostředí trh funguje, jak krátkozrakým cílům politici podřizují svou ekonomickou politiku a jak iluzorní je spoléhání na to, že začlenění země do jakéhokoliv společenství, byť by jeho členy byly ty nejvyspělejší státy, samo o sobě a jaksi automaticky zabezpečí bezstarostnou budoucnost země.