Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření

  • Zveřejněno: 04.03.2013

Motto: „na soukromé spořící důchodové systémy nelze spoléhat jako na nástroj zajišťující spolehlivě přiměřené důchody, díky jejich plné závislosti na velmi nejisté výkonnosti trhů, a protože jsou – stejně jako všechny jiné důchodové systémy – nepříznivě zasaženy stárnutím“.

Stanovisko ČMKOS k zákonu o tzv. finanční ústavě

  • Zveřejněno: 31.01.2013

Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) dne 20. prosince 2012 byl vládou předložen návrh zákona o tzv. finanční ústavě. Při samotném jednání RHSD byl tento bod programu stažen s tím, že bude projednán samostatně do konce ledna. Toto jednání se již neuskutečnilo.

Vláda ústy premiéra P. Nečase na předsednictvu RHSD sociálním partnerům slíbila, že v tripartitě bude návrh „finanční ústavy“ řádně projednán v termínu mezi prvním a druhým čtením v Parlamentu ČR.

ČMKOS proto považuje za nutné připomenout své původní stanovisko k tomuto zákonu, neboť je přesvědčena, že jeho přijetím by došlo k dalšímu zhoršení jak hospodářské, tak sociální situace v České republice.

Stanovisko ČMKOS k státnímu rozpočtu a výhledu české ekonomiky na rok 2013 - ZAPOMEŇTE NA RŮST PLATŮ A MEZD

  • Zveřejněno: 21.09.2012

Po demonstrativním odchodu z tripartity opět po šesti měsících zasedli zástupci odborové centrály ČMKOS s vládou a zaměstnavateli k tripartitnímu stolu. Důvod byl pádný - návrh státního rozpočtu na příští rok. Analytický tým ČMKOS k němu vypracoval odborné stanovisko. Nejpodstatnější části přináší tato tisková informace ČMKOS.

Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce

  • Zveřejněno: 31.07.2012

A. Obecně k návrhu

  1. Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“) zásadně odmítá přepracovaný návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce s ohledem na skutečnost, že úprava v něm obsažená je v rozporu s Ústavním pořádkem České republiky, směřuje k oslabení demokratického charakteru fungování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a práv občanů, a tím ve svém důsledku i k oslabení demokratické správy veřejných záležitostí v České republice. Obsahuje v sobě velká politická rizika, jejichž důsledky mohou být pro celou společnost, zejména v současném krizovém období provázeném radikálními vládními reformami postihujícími široké vrstvy obyvatelstva, nepředvídatelné.
  2. Navrhovaný věcný záměr zákona o stávce a výluce měl podle veřejně proklamovaného záměru vlád…